Όροι Χρήσης

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του varanaki.care παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στο varanaki.care. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του varanaki.care. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να απόσχει από την χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του varanaki.care. Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές.

Η εξακολούθηση της χρήσης του varanaki.care ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Α.Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του varanaki.care, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του site, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα ή υπό κατάθεση σήματα και σήματα υπηρεσιών του varanaki.care και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το varanaki.care, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς προστατεύονται αντιστοίχως.

Β. Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η διαχείριση και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας υπόκειται στους παρόντες όρους, καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει (ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά όπως άπαντα τα ανωτέρω διαρρυθμίζονται και τελούν υπό την ισχύ τόσο του προγενέστερου Ν. 2472/1997, όσο και του Ευρωπαϊκού Κανονισμού GDPR και του συναφούς Ν. 4624/2019, μέσω του οποίου ο πρώτος  ενσωματώθηκε στην εγχώρια έννομη τάξη).
Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο των παρόντων όρων. Σε κάθε περίπτωση, το varanaki.care διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος σχετικού νομικού πλαισίου.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στη Ιστοσελίδα είναι εκείνα που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση του χρήστη, τα στοιχεία επικοινωνίας του, καθώς και λοιπά απαιτούμενα κατά την κρίση του varanaki.care στοιχεία. Ενδεικτικά, μπορεί να συλλέγονται τα ακόλουθα: Ονοματεπώνυμο, Ημερομηνία γέννησης, Φύλο, Διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου κατοικίας, Αριθμός κινητού τηλεφώνου, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).
Το varanaki.care είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των προσωπικών στοιχείων, που έχει αποστείλει ο επισκέπτης/χρήστης, για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών της Ιστοσελίδας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν διαθέτει προς πώληση ή άλλως διαβιβάζει ή δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών της Ιστοσελίδας σε τρίτους, που δε σχετίζονται με την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
Επιπλέον, το varanaki.care συγκεντρώνει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών/χρηστών της Ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή τεχνολογίες παρακολούθησης διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP).

Γ. Cookies

Ι.Τι είναι τα cookies

Όπως συνηθίζεται, πολλοί διαδικτυακοί ιστότοποι χρησιμοποιούν cookies.Τα cookies είναι μικρά αρχεία ή κομμάτια πληροφοριών που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησης, όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, με σκοπό να βελτιώσουν την εμπειρία χρήσης του.
Στη συνέχεια, μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικές πληροφορίες για τα cookies, πως τα χρησιμοποιούμε και γιατί μερικές φορές χρειάζεται να αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή σας. Επίσης, αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση τους, με τον κίνδυνο όμως να υποβαθμιστούν βασικές λειτουργίες του ιστότοπου.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο

(https://policies.google.com/technologies?hl=el)

ΙΙ. Πως χρησιμοποιούμε τα cookies
Όπως πολλοί ιστότοποι, χρησιμοποιούμε τα cookies για να αποθηκεύσουμε και να ανακτήσουμε μικρά τμήματα πληροφοριών στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο μας. Για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας.

Τα cookies δεν αποθηκεύουν το όνομα, τη διεύθυνση, την ηλικία ή άλλα προσωπικά στοιχεία σας. Θυμούνται μόνο τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα σας με βάση τη συμπεριφορά σας κατά την περιήγηση.

Ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες που αποθηκεύονται, τοποθετούνται από άλλες εταιρείες των οποίων το λογισμικό έχουμε προσθέσει στον ιστότοπο μας, αυτό επίσης μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία χρήσης άλλων ιστότοπων που θα επισκεφθείτε μετά από τον δικό μας.

Σε περίπτωση που δεν προβείτε σε συγκεκριμένα μέτρα για την αποτροπή αποθήκευσης των cookies στον υπολογιστή σας, σημαίνει ότι συμφωνείτε με τη χρήση τους.
Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη γενική χρήση των cookies, συμπεριλαμβανομένου πώς να αποτρέψετε την αποθήκευση τους επισκεφθείτε τον σύνδεσμο (https://policies.google.com/technologies?hl=el)

ΙΙΙ. Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του varanaki.care αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στο varanaki.care από κακή, αντισυμβατική, αδικοπρακτική ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Ο επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας οφείλει να τηρεί τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς και της ευπρέπειας και να μην προβαίνει σε παράνομες ή ανήθικες διατυπώσεις.

Ενδεικτικά, δεσμεύεται να μην προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

– χρήση των υπηρεσιών για οποιοδήποτε σκοπό παραβιάζοντας την ισχύουσα νομοθεσία,
– δημοσίευση υλικού που παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων ή τα δικαιώματα περί απορρήτου ή δημοσιοποίησης στοιχείων τρίτων, δημοσίευση υλικού που είναι παράνομο, άσεμνο, δυσφημιστικό, απειλητικό, ενοχλητικό, υβριστικό ή υλικού που προκαλεί δυσαρέσκεια σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), όπως καθορίζεται από το varanaki.care κατά την κρίση του, δημοσίευση υλικού που περιλαμβάνει ιούς ή/και κακόβουλο κώδικα που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή να καταστρέψουν τα αρχεία ή τα προγράμματα του varanaki.care  ή των χρηστών της Ιστοσελίδας,
– δημοσίευση διαφημίσεων ή άλλου εμπορικού υλικού,
– παραποίηση της ταυτότητάς του,
– δημοσίευση της ίδιας ανακοίνωσης πλέον της μίας φοράς,
– οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που περιορίζει ή εμποδίζει κάποιο άλλο πρόσωπο να χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα ή ενέργεια που κατά την κρίση του varanaki.care εκθέτει τον ίδιο ή κάποιον από τους χρήστες της Ιστοσελίδας σε νομικές ευθύνες ή επιζήμιες για αυτούς καταστάσεις.
Το varanaki.care διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύει ή να διακόπτει την προβολή γραπτών μηνυμάτων και λοιπού υλικού σε περίπτωση παράβασης των παρόντων όρων χρήσης. Το varanaki.care σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες στα εν λόγω μηνύματα ή στο σχετικό υλικό προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις. Ο επισκέπτης/χρήστης των σχετικών υπηρεσιών διατηρεί τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ενσωματώνονται στα μηνύματά του.

Δ. Περιορισμός ευθύνης

Ούτε το varanaki.care ούτε οι Συνεργάτες του αποδέχονται οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει από την εξάρτηση από τις πληροφορίες ή το υλικό που δημοσιεύονται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο, καθώς και για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που προκύπτει από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου.

Στα παραπάνω πλαίσια, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας οιουδήποτε βαθμού (ελαφράς ή βαρείας) και φύσης (ενσυνείδητης ή μη, τελούμενης δια πράξεως ή παραλείψεως), το varanaki.care δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του varanaki.care στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.
Τα περιεχόμενα του varanaki.care παρέχονται “όπως ακριβώς είναι” χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το varanaki.care αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.
Το varanaki.care δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.
Επίσης το varanaki.care δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές “servers” μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.
Τοvaranaki.care δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματάτους. Το varanaki.care αν και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, δεν αποδέχεται καμία ευθύνη και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση ότι το περιεχόμενο, οι ιστοσελίδες και οι τεχνικές διευκόλυνσης και δυνατότητες του Δικτυακού Τόπου θα παρέχονται ανελλιπώς ή χωρίς προβλήματα ή ότι ο Δικτυακός Τόπος ή/και οι εξυπηρετητές μέσω των οποίων συνδέεται αυτός με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή των επισκεπτών του Δικτυακού Τόπου, θα παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλες ζημιογόνες εφαρμογές.
Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης και σε καμία περίπτωση το varanaki.care.

Ι.Αποκλεισμός ιατρικών συμβουλών

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο varanaki.care αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη / χρήστη του varanaki.care και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως ιατρικές συμβουλές ή παροχή ιατρικών υπηρεσιών (άμεση ή έμμεση), ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε τέτοια σχέση μεταξύ ιατρού και πελάτη ή προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων ιατρικών πράξεων, θεραπευτικών πρωτοκόλλων ή εν γένει συμπεριφορών, οι οποίες δεν δύνανται καθ’ οιαδήποτε έννοια και ερμηνεία, να εκληφθούν ως συμβουλές ή παραινέσεις ορθής πρακτικής επί κάθε λήμματος δημοσιευόμενης θεματολογίας.

Οι πάσης φύσεως ιατρικές συμβουλές πρέπει να δίνονται πάντοτε από νόμιμα αδειοδοτημένο και εγκατεστημένο ιατρό, κατόπιν επεξεργασίας των συγκεκριμένων αντικειμενικών και υποκειμενικών δεδομένων μιας ιατρικού ενδιαφέροντος υπόθεσης – περιστατικού και πάντοτε στο πλαίσιο της σχέσης ιατρού και πελάτη. Μολονότι ο φορέας του παρόντος διαδικτυακού τόπου καταβάλλει κάθε καλή τη πίστει προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχει μέσω του παρόντος, σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την πληρότητα, την ακρίβεια και την ισχύ των πληροφοριών που παρέχει. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης της ιστοσελίδας έχει οποιαδήποτε απορία ή χρειάζεται οποιαδήποτε ιατρική υποστήριξη-βοήθεια ή συναφή υπηρεσία αρωγής, μπορεί να απευθυνθεί στον επιχειρηματικό φορέα του παρόντος διαδικτυακού τόπου, με τους συνήθεις τρόπους επικοινωνίας.

Το varanaki.care αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της ενδεχόμενης (εν τω παρόντι ή μελλοντικά) συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του.

Συνεπώς, οι επισκέπτες / χρήστες του varanaki.care, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών με τις πηγές.

Ε.“Δεσμοί” (links) προς άλλα sites

Το varanaki.care δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το varanaki.care σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ΣΤ.“Δεσμοί” (links) προς το varanaki.care

“Δεσμοί” προς το varanaki.care επιτρέπονται μόνο προς την κεντρική σελίδα του και όχι προς τις σελίδες που έχουν (ενδεχομένως) κωδικό πρόσβασης, εκτός αν υπάρχει αντίθετη ρητή συμφωνία μεταξύ του varanaki.care και του παραπέμποντος σε αυτό φορέα. Εξάλλου, οι “δεσμοί” αυτοί πρέπει να δημιουργούνται μόνο μέσω hyperlinks και όχι μέσω εικόνων.

Ζ. Newsletters – Ενημερωτικά Δελτία

Τα newsletters τα οποία ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών του varanaki.care λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ………. και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Το varanaki.care διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

Η χρήση ή/και αξιοποίηση των δωρεάν παρεχομένων από το varanaki.care υπηρεσιών, συνεπάγεται την εκ μέρους των επισκεπτών – χρηστών – μελών του, ανεπιφύλακτη αποδοχή λήψης των διαφημιστικών μηνυμάτων (e-mails) τόσο του ίδιου του varanaki.care όσο και τρίτων συνεργατών του. Σε κάθε περίπτωση η αποστολή των σχετικών μηνυμάτων υλοποιείται από το αρμόδιο κάθε φορά τμήμα του varanaki.care και μόνο.

Η. Φιλοξενία άρθρων – σχολίων

Η φιλοξενία άρθρων και σχολίων τρίτων, ήτοι φορέων, συνεργαζομένων συντακτών και επιστημόνων, δεν συνεπάγεται την εκ μέρους του varanaki.care υιοθέτηση των σχετικών θέσεων και απόψεών τους. Οι συντάκτες / συγγραφείς των σχετικών άρθρων διατυπώνουν τις δικές τους απόψεις χωρίς καμία υπόδειξη ή/και συνεργασία εκ μέρους του varanaki.care, το οποίο αποτελεί βήμα ελεύθερου επιστημονικού διαλόγου και ανταλλαγής ιδεών στον τομέα της ιατρικής επιστήμης και της ορθής (lege artis) ιατρικής πρακτικής.

Θ. Message boards

Το varanaki.care αναπτύσσει τα δικά του message boards παρέχοντας στους επισκέπτες / χρήστες των υπηρεσιών του τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στη συζήτηση επίκαιρων θεμάτων με την αποστολή γραπτών μηνυμάτων. Οι επισκέπτες / χρήστες του varanaki.care οφείλουν να τηρούν τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς και της ευπρέπειας και να μην προβαίνουν σε παράνομες ή ανήθικες διατυπώσεις. Το varanaki.careδιατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει ή να διακόψει την προβολή του γραπτού μηνύματος σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω όρων . Το varanaki.care σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες σε αυτούς τους χώρους προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις. Οι επισκέπτες / χρήστες των σχετικών υπηρεσιών διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στις απόψεις που εκφράζουν με τα μηνύματά τους.

Ι. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του varanaki.care, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
Οποιοδήποτε τμήμα των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετο προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του varanaki.care και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.

Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς αναφύεται από την χρήση και την εφαρμογή του παρόντος διαδικτυακού τόπου ορίζονται συντρεχόντως και τα δικαστήρια των Αθηνών.